บริการของเรา

  ดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย

 • รับจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ 
 • ผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ผู้ป่วยทางจิต
 • ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้นเช่นเบาหวานความดัน หัวใจ โรคไต 
 • ผู้ป่วยอัมพฤษ์อัมพาตทำกายภาพบำบัดและแผลกดทับ
 • ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง เคาะปอด ดูดเสมหะให้ออกซิเจน พ่นยา สวนปัสสาวะ 
 • และดูแลในส่วนเสื้อผ้า อาหาร ห้องนอน ห้องน้ำ และบริเวณที่ผู้ป่วยอยู่อาศัย

 พี่เลี้ยงเด็กอ่อนเด็กโต
.
.
 • อาบน้ำให้เด็กให้นม ป้อนอาหารพาน้อเข้านอน
 • ชงนมล้างขวดนมซักรีดเสื้อผ้าน้องดูแลเรื่องอาหารของน้อง
 • เล่นกับน้องดูแลเสริมทักษะการพัฒนาของเด็กในแต่ละช่วงวัย
 • ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นการวัดไข้+เช็ดตัว(ในกรณีน้องไม่สบาย)
 • ทำความสะอาดห้องนอนของน้องและอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆของน้อง

  แม่บ้านแม่ครัว

 • ปัดกวาดเช็ดถูภายในบ้าน
 • ซักผ้ารีดผ้า รดน้ำต้นไม้กวาดใบไม้
 • ไปจ่ายตลาดเตรียมอาหาร
 • คอยดูแลรับใช้ผู้เป็นนายตามความเหมาะสม

พนักงานขับรถ(ชาย)

 • ขับรถให้ผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลรักษารถ
 • ขับรถทั่วไป
                      

-- บริการดัวยใจ ดูแลคนที่คุณรัก ดั่งญาติมิตรของเรา --