ศุนย์พยาบาลกอบแก้วอินเตอร์กรุ๊ป

เราให้บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย พี่เลี้ยงเด็กอ่อนเด็กโต และแม่บ้านแม่ครัว ถึงที่บ้านของท่าน พนักงานของเราผ่านการอบรมโดยตรงจากหัวหน้าฝ่ายศูนย์พยาบาลวิชาชีพ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้กับบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้สามารถใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีคุณภาพตามต้องการ ซึ่งปัจจุบันผู้คนต่างทำงานแข่งขันกับเวลา อาจไม่สามารถดูแลคนที่ท่านรักได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นศูนย์พยาบาลกอบแก้ว จึงขอทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของท่านด้วยการส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ไปดูแลคนที่คุณรัก พนักงานของเราทุกคนจะดูและบริการด้วยใจ ดูแลคนที่คุณรัก ดั่งญาติมิตรของเรา
*** ไม่เก็บค่ามัดจำล่วงหน้าค่ะ ***

เจ้าหน้าที่ดูแลคนสูงอายุ

ไม่เก็บค่ามัดจำล่วงหน้าค่ะ

พี่เลี้ยงเด็กเล็ก-เด็กโต

ไม่เก็บค่ามัดจำล่วงหน้าค่ะ

แม่บ้านทำความสะอาด

ไม่เก็บค่ามัดจำล่วงหน้าค่ะ

พนักงานขับรถ

ไม่เก็บค่ามัดจำล่วงหน้าค่ะ
Back to Top