การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว
            ผู้สูงอายุส่วนมาก มักพบว่าตนเองมีโรคประจำตัว ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัวเลยนั้นจะพบได้น้อยมาก อาจมีเรื่องของปัจจัยในการเกิดโรคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้ เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเราใช้ชีวิตที่สะสมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมาตลอด โรคที่เกิดขึ้น มักตรวจพบ หรือแสดงอาการในวัยสูงอายุนั่นเอง นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน หรือการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายอีกด้วย โดยธรรมชาติของการเสื่อมถอยของเซลล์ในทุกๆ ระบบ รวมทั้งระบบสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ผู้สูงอายุจึงมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำกว่าคนทั่วไปเสมอ ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายและมักเป็นการติดเชื้อที่รุนแรง บ่อยครั้งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ดังนั้น ตัวผู้สูงอายุเอง ผู้ดูแลและครอบครัวต้องใส่ใจและร่วมกันรักษาสุขอนามัยพื้นฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสเกิดการติดเชื้อของผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุมักเกิดโรคเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของการใช้พลังงานในร่างกายเช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นตัวผู้สูงอายุเองและครอบครัวจึงควรดูแลดังนี้

1. ควรมีการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุสม่ำเสมอ เริ่มได้เลยในทุกอายุ ต่อจากนั้นความถี่ในการตรวจจะขึ้นกับผลตรวจและดุลพินิจของแพทย์
2. ควรให้ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนตามกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์/พยาบาลแนะนำเสมอเช่น วัคซีนโรคไข้ หวัดใหญ่และวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบ บี
3. เมื่อพบว่าผู้สูงอายุเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ควรต้องใส่ใจดูแลรักษาปฏิบัติตามแพทย์/พยาบาลแนะนำเสมอ เคร่งครัดกว่าผู้ใหญ่ทั่วไป เพราะผู้สูงอายุจะเกิดผลข้างเคียงต่างๆได้ง่าย และไม่ควรให้ขาดยา รวมทั้งการพบแพทย์ควรต้องสม่ำเสมอตามแพทย์นัด
4. เมื่อผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะเมื่อมีไข้หรือท้องเสีย ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 1 – 2 วัน ต้องนำผู้สูงอายุพบแพทย์เพื่อการรักษาได้ทันท่วงที แต่ถ้ามีอาการมากควรพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมงหรือเป็นการฉุกเฉิน
5. ดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกับโรค และสภาพร่างกาย อีกทั้งยังควรมีการออกกำลังการที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และมีอาการติดเชื้อก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแล้วนะคะ ที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุต่อสู้กับโรคไปได้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของกำลังใจจากคนในครอบครัวนั่นเอง
ที่มา http://www.thaiseniormarket.com/
Back to Top