บริการของเรา

บริการคนดูแลผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายุ-ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง
 • รับจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้
 • ผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ผู้ป่วยทางจิตผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้นเช่นเบาหวานความดัน หัวใจ โรคไต
 • ผู้ป่วยอัมพฤษ์อัมพาตทำกายภาพบำบัดและแผลกดทับ
 • ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง เคาะปอด ดูดเสมหะให้ออกซิเจน พ่นยา สวนปัสสาวะ
 • ดูแลในส่วนเสื้อผ้า อาหาร ห้องนอน ห้องน้ำ และบริเวณที่ผู้ป่วยอยู่อาศัย ให้สะอาด ถูกสุขะ

บริการพี่เลี้ยงเด็ก

 • อาบน้ำทำความสะอาดให้เด็ก
 • ชงนมให้นม ป้อนอาหาร
 • พาน้องเข้านอน-กล่อมนอนล้างทำความสะอาดภาชนะ ขวดนมของเด็ก
 • ซักรีดเสื้อผ้าน้อง
 • ดูแลเรื่องอาหารของน้องเล่นกับน้องดูแลเสริมทักษะการพัฒนาของเด็กในแต่ละช่วงวัย
 • ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นการวัดไข้+เช็ดตัว(ในกรณีน้องไม่สบาย)
 • ทำความสะอาดห้องนอนและอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ของน้อง

บริการแม่บ้านทำความสะอาด

 • ทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูภายในบ้านและบริเวณโดยรอบบ้านซักผ้ารีดผ้า
 • รดน้ำต้นไม้กวาดใบไม้
 • ไปจ่ายตลาดเตรียมอาหาร
 • คอยดูแลและปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่นายจ้างมอบหมายให้
 • อื่นๆ

บริการพนักงานขับรถ

 • ขับรถให้ผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษารถขับรถรับส่งทั่วไป
 • ขับรถส่งของ
 • อื่นๆ

#คนดูแลคนแก่ #จัดส่งพนักงานดูแลคนแก่ #จัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลคนแก่ #บริการเจ้าหน้าที่ดูแลคนแก่ที่บ้าน #ส่งคนไปช่วยดูแลคนแก่ที่บ้าน #จัดส่งคนดูแลผู้ป่วยติดเตียง #จัดส่งพี่เลี้ยง #บริการพี่เลี้ยงเด็ก

Back to Top