อัตราค่าบริการ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ช่วยเหลือตัวเองได้
13,000-15,000 บาท
———————————– 
ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
15,000-18,000 บาท
———————————– 
ฟิต ซักชั่นให้อาหารทางสายยาง   
17,000-20,000 บาท
ผู้ช่วยพยาบาล
17,000-20,000 บาท
———————————————-
แม่บ้าน-แม่ครัว  
10,000-15,000 บาท
———————————–
พี่เลี้ยงเด็ก 
เด็กแรกเกิด-10เดือน
17,000 – 20,000 บาท 
เด็กโตอายุ 1-4ปี
15,000 – 17,000 บาท
———————————————-
ขับรถให้ผู้บริหาร-ขับรถทั่วไป
13,000-15000 บาท
*พนักงานมีวันหยุดอาทิตย์ละ1วัน
หากไม่ต้องการให้พนักงานหยุดต้องจ่ายเป็นโอทีให้พนักงาน
ราคาโอทีอยู่ระหว่าง 500-700 บาท*
*ราคาของทุกตำแหน่งยังไม่รวมวันหยุด*
Back to Top