อัตราค่าบริการ

พี่เลี้ยงเด็ก
 
เด็กแรกเกิด-10เดือน


เด็กโต1-4ปี


17,000 - 20,000 บาท


15,000 - 17,000 บาท
ผู้ช่วยพยาบาล 17,000-20,000 บาท
ผู้ดูแลผู้สูงอาย

อยู่เป็นเพื่อนช่วยเหลือตัวเองได้
 
คนป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

 
ฟิต ซักชั่นให้อาหารทางสายยาง


13,000-15,000 บาท


16,000-18,000 บาท


17,000-20,000 บาท
ผู้ช่วยพยาบาล 17,000-20,000 บาท
แม่บ้าน-แม่ครัว

แม่บ้านทำความสะอาดบ้าน
 
แม่ครัวทำอาหาร


10,000-12,000 บาท


13,000-15,000 บาท

• พนักงานขับรถ(ชาย)

ขับรถให้ผู้บริหาร-ขับรถทั่วไป


15,000-20,000 บาท

พนักงานมีวันหยุดอาทิตย์ละ1วัน
หากไม่ต้องการให้พนักงานหยุดต้องจ่ายเป็นโอทีให้พนักงาน
ราคาโอทีอยู่ระหว่าง 500-700 บาท

ราคาของทุกตำแหน่งยังไม่รวมวันหยุด